BOLETS DE CATALUNYA


Carpetes i llibres
Contingut
Preu Socis per 1 exemplar
Preu NO Socis per 1 exemplar
portada BC portada BC

Llibre
"Complèments a la flore des Champignons supérieurs du Maroc"
De G.Malençon et R.Bertault
En Franšais enquadernat en rústica
Nombre de planes 775
amb 68 Làmines en color

 

 

portada BC
Carpeta per emmatzemar col·leccions de bolets de Catalunya